වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සදහා සජින් වාස්ට රට යන්න අවසර.

අල්ලස් නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයෙන් විදෙස් ගමන් තහනම් කර තිබෙන හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි සජින් වාස් මහතාට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සදහා දින 5ක් විදෙස් ගත වීමට කොළඔ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ගිහාන් පිලපිටිය මහතා අවසර ලබා දී තිබේ.