ජාත්‍යන්තර චෙස් තරගාවලිය හෙට සිට මීගමුවේදි

ශ්‍රී ලංකා චෙස් සම්මේලනයේ පුර්ණ අනුමැතිය සහිතව මිගමුව එස්.එම්.ටී.ජී.ග්ලෝබල් චෙස් ඇකඩමිය සංවිධානය කරන ජාත්‍යාන්තර ශ්‍රේණිගත කිරීමේ චෙස් තරගාවලිය හෙට (23) වෙනිදා සිට 27 වන දා දක්වා මීගමුව අලියපොළ උත්සව ශාලාවේදී පැවැත්වේ.