පොලිස් නීති අංශයේ අධ්‍යක්ෂ ඉවතට

මාධ්‍යෙවේදී ප්‍රදීප් එක්නැලිගොඩ මහතා අතුරුදන්වීමේ සිද්ධියට අදාළව පොලිස්පතිවරයාට අභියාචනාධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටීමට නියෝග කරමින්  එවන ලද නොතීසිය පිළිබදව හරිහැටි ක්‍රියා නොකලේ යැයි පොලිස් මුලස්ථානයේ නීති කොට්ඨාසයේ වැඩබලන අධ්‍යක්ෂවරයා ද වහාම ක්‍රියාත්මක  වන පරිදී එම තනතුරෙන් ඉවත් කර තිබේ.