මානව හිමිකම් කොමිසමට නව සභාපතිනියක්

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසන් සභාවේ නව සභාපතිවරිය ලෙස ආචාර්ය දීපිකා උඩුගම මහත්මිය ඊයේ (21) පත් කර ඇත.සෙසු සාමාජිකයන් ලෙස ලයනල් ප්‍රනාන්දු ,සාලිය පීරිස්, අම්බිකා සක්කුල නාදන්,ජී.හුෂේන් යන මහත්ම මහත්මීන් පත් කර තිබේ.