ස්ත්‍රී දූෂණ,ළමා අපචාර වැරදිවලට අදාළ නීති සංශෝධනයට

ස්ත්‍රී දූෂණ,ළමා අපචාර සම්බන්ධ වැරදිවලට අදාළ නීති සංශෝධනය සඳහා පියවර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බව නීතිය හා සාමය සහ බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය තිලක් මාරපන මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ, අද (21) පාර්ලිමේන්තුවේ දී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බුද්ධික පතිරණ
මහතා ඉදිරිපත් කළ වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලබාදෙමිනි.

වර්ෂ 2014 තුළ සිදු වූ ළමා අපචාර සිදුවීම් සංඛ්‍යාව 5762ක්.ස්ත්‍රී දූෂණ සිදුවීම් 311ක්.මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම් සංඛ්‍යාව 67135ක්.

නීති තිබෙනවා,ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී යම් යම් අඩුපාඩු සිද්ධවෙනවා කියලා අපට පිළිගන්න සිද්ද වෙලා තිබෙනවා.ඒවාට ප්‍රතිකර්ම අරගන්න කටයුතු කරනවා.නීති සංශෝධනයටත් යම් යම් පියවර අරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.

ස්ත්‍රී දූෂණ,ළමා අපචාර සම්බන්ධ වරදවල් වලට අනිවාර්ය සිරදඬුවම් පැමිණවීමේ සංශෝධන දැන් තිබෙන නීති වලට ඇතුළත් කිරීමට පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් මෙම වැඩ ක්‍රියාත්මක කිරීමටයි බලාපොරොත්තුව.

ළමා අපචාර බොහොමයක් සිදුවන්නේ, සියයට 60%ත් 65%ත් අතර ප්‍රමාණයක් සිදු වන්නේ, පාසල් යන දරුවන් අතරයි.දැන් අපි යෝජනා කර තිබෙනවා,දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ දඬුවම් පනවන වගන්තිවලට යම් ආකාරයකින් සංශෝධනයක් ගේන්න,ඒ අයගේ වයස් පරතරය අදාළකරගනිමින්,කල්පනා කර එය වෙනස් කිරීමටයි බලාපොරොත්තුව යැයි අමාත්‍යවරයා පිළිතුරු ලබාදෙමින්
පැවසී ය.