නදීෂාට මුල මතකයි ලු

ගීත රූප රචනය කියන්නේ අද බොහෝ අවධානයට ලක් වෙන අංශයක්. මේ රූප රචනාවල රඟපාමින් ක්ෂේත්‍රයට එන සමහරුන් රංගනයේ පෙරට යන අවස්ථාත් දකින්න පුළුවන්.  ශාන්ත බණ්ඩාර ජයවර්ධන, කීර්ති පැස්කුවල්ගේ ‘කඳුළ’ ගී‍තයේ රූප රචනය අවුරුදු කීපයකට කලින් කළා.

එහි රඟපෑවේ එවකට නවක නිළියක වූ නදීෂා හේමමාලියි. ‘කඳුළ’ තුළින් ජය දුටු නදීෂා ඉන්පසුව ක්ෂේත්‍රයේ ඉදිරියට ගියේ චිත්‍රපට, ටෙලිනාට්‍ය ගණනාවක රඟපාමිනුයි. තමන්ට මුලින් රංගන අවස්ථාවක් දුන් අයව අමතක කරන අය බහුල මේ ක්ෂේත්‍රයේ නදීෂා හේමමාලි කිසිදා එවැනි ගුණමකු චරිතයක් නොවූ බවයි ශාන්ත බණ්ඩාර කියන්නේ.

 

nadeesha