සී.අයි.ඒ. ප්‍රධානියාගේ විද්‍යුත් ලිපි සොරාගනී

ඇමරිකානු සී.අයි.ඒ සංවිධානයේ ප්‍රධානී ජෝන් බ්‍රීමන්ගේ විද්‍යුත් ලිපි සොරාගෙන ඇත. මෙය සිදු කර ඇත්තේ සිසුවකු යැයි හෙලි වී තිබේ. සී.අයි.ඒ. සංවිධානයට අයත් රහස් ලියවිලි රැසක් මොහු සොරාගෙන ඇති බවත්, වාර්තා වේ.
ඇමරිකානු විදේශ පිළිවෙතට විරෝධය දැක්වීමට තමා එම විද්‍යුත් ලිපි සොරා ගත් බව, එම සිසුවා විසින් හෙලි කල බව අන්තර්ජාතික ආරංචි මාර්ග හෙලිදරව් කරයි.