ගාලු මුහුදට ආකාස වස්තුවක් කඩා වැටෙන බවට ප්‍රකාශයක්

අඩි 7ක් පමණ දිගැති අභ්‍යාවකාශ වස්තුවක් ලබන 13 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු වෙරළ තිරයේ සිට කිලෝමීටර් 65ක් පමණ දුරින් මුහුදට වැටෙනු ඇතැයි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ තාරකා භෞතික විද්‍යාව සදහා වු හාවර්ඩ් ස්මිත්සෝනියන් මධ්‍යස්ථානයේ ආචාර්ය භෞතික විද්‍යාඥ ජොනතන් මැක්ඩොවෙල් මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත.