ගුවන් යානයක් අනතුරකට ලක්වෙයි – මගීන් 224ක් ඉඳලා

මගීන් 200 කට වැඩි පිරිසක් රැගත් රුසියානු ගුවන් යානයක් කඩා වැටී ඇතැයි වාර්තා වේ.

මගීන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය 224 ක් රැගත් රුසියානු ගුවන් යානයක් ඊජිප්තුවේ දී කඩා වැටී ඇති බව ඊජිප්තු අගමැතිවරයා මීට සුලු මොහොතකට පෙර සනාථ කළේ ය.

කොලාවියා ගුවන් සේවයට අයත් ගුවන් ගමන් අංක 7K9268 යටතේ ගමන් කළ එයාර්බස් 321 වර්ගයේ ගුවන් යානයක් වූ මෙය ඊජිප්තුවේ ෂාම් එල් ෂෙයික්වලින් ගුවන් ගතවී මද වේලාවකින් කඩා වැටී තිබේ.

 

plane