පොලීස් ප්‍රහාරයේ ප්‍රථම වාර්තාව අගමැතිට භාරදෙයි.

උසස් ජාතික ගණකාධිකරණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව හදාරන සිසුන්ට ඉකුත් බ්‍රහස්පතින්දා එල්ල වු ප්‍රහාරය පිළිබදව ප්‍රථම වාර්තාව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට පෙරේදා (31) බාර දී ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් නීතිය සාමය හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය තිලක් මාරපන මහතාගේ වාර්තාව අග්‍රාමාත්‍යවරයාට අද (2) බාරදීමට නියමිතය‍

ඉහත වාර්තා දෙකම ලැබුණු පසු සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය ක්‍රියාකර ඇති ආකාරය පිළිබදව තීරණයකට එළඹීමට රජය අපේක්ෂා කර ඇති බව වාර්තා වේ.