ජාතික ලේඛණාගාර සතිය නොවැම්බර් 02 සිට 08 දින දක්වා

“ජාතික ලේඛණාගාර හා වෛද්‍ය ලේඛණ” යන්න තේමා කොට ගනිමින් 2015 ජාතික ලේඛණාගාර සතිය මෙම මස 02 දින සිට 08 දින දක්වා යෙදී ඇත.

ඒ වෙනුවෙන් දිවයිනේ දිස්ත්‍රික් රෝහල් අතර වඩා ක්‍රමවත්ව පවත්වාගෙන යනු ලබන පුස්තකාල ලේඛණ කාමර තේරීෙමි තරඟයක් ජාතික ලේඛණාරක්ෂණ දේපාර්තෙමින්තුව විසින් සංවිධානය කොට තිබුනි.

මෙම තරඟාවලිය සඳහා දිස්ත්‍රික් රෝහල් 25 ක් එක් වූ අතර, මෙහි සම්මාන ප්‍රධානෝත්සවය කොළඹ ජාතික ලේඛණාරක්ෂණ දෙපාර්තුමේන්තු ශ්‍රවණාගාරයේ දී සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ දින (02) පැවැත්විනි.

10668831_10153490165139130_6708206967015805297_o 10960131_10153490161769130_1993046399689988891_o 12183957_10153490164929130_7699893362550869857_o 12184187_10153490164149130_209742365108070372_o 12185455_10153490162744130_2710143212752022377_o 12186375_10153490164524130_4191518951197987265_o