ලෝක කනිෂ්ඨ කරාතේ ශූරතාවලියට තර්ස්ටන් විදුහලෙන් සිව් දෙනෙක්

මෙම මස 10 වැනිදා සිට 15 වැනිදා දක්වා ඉන්දුනීසියාවේ ජකර්තා නුවරදී පැවැත්වෙන 9 වැනි ලෝක කනිෂ්ඨ කරාතේ ශූරතාවලියට තර්ස්ටන් විදුහලේ කරාතේ ශූරයෝ සිව් දෙනෙක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරති.

ඒ සඳහා තර්ස්ටන් විදුහලේ නිපුන් රසාංජන, දිනෙත් ජයසේකර (නායක), අංජන ඒකනායක සහ ශිරාන් උදයංග යන කී‍්‍රඩකයෝ සුදුසුකම් ලබා සිටිති.