සන්ධානයේ සියලු පක්ෂ සමඟ එක්ව කටයුතු කිරීම අත්‍යාවශ්‍යයි

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට මැතිවරණයක් ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා සන්ධානයේ සියලු පක්ෂ සමඟ එක්ව කටයුතු කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය බව  හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ සන්ධානයේ කිසිදු පක්ෂයක් ඉන් ඉවත් කිරීමට පියවර නොගත යුතු බවයි.

අම්බලන්තොට ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක්වෙමින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මේ බව පැවසීය.