ලොව බලවත්ම පුද්ගලයන්

2015 වර්ෂය වෙනුවෙන් වූ ලොව බලවත්ම පුද්ගලයන්ගේ නාම ලේඛනය ත්‍දරඉැි සඟරාව විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා.රුසියානු ජනාධිපති ව්ලැදිමිර් පුටින් ෆෝබස් සඟරාව විසින් ලොව බලවත්ම පුද්ගලයා ලෙස පිට පිටම තුන්වන වරටත් නම් කර තිබේ.

එම සඟරව පවසන්නේ ජනපති පුටින් තමාට හැකි දේ උපරිම මට්ටමෙන් ක‍්‍රියාත්මක කිරීමත්, ලොව බලවත්ම රාජ්‍යයක් ලෙස රුසියාව නඟාසිටුවීමට කටයුතු කිරීමත් නිසා තුන්වන වරටත් මෙසේ නම් කිරීමට හේතු වූ බවයි.

මෙහි දෙවැනි ස්ථානය ඇන්ඩෙලා මර්කෙල්ටත්, තුන්වැනි තැන බැරක් ඔබාමාටත්, සිවුවැනි ස්ථානය පාප්තුමන්ටත් හිමිව ඇත.

 

New Picture