ඇවන්ට්ගාඩ් විශේෂ රැස්වීම අද

ඇවන්ට්ගාඩ් සිද්ධියට අදාළ සියලු පාර්ශවවල සහභාගීත්වයෙන් පවත්වනු ලබන විශේෂ රැස්වීම අද දිනයේ පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබේ.

ඇවන්ට්ගාඩ් සමාගම සම්බන්ධයෙන් පවතින තත්ත්වය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ කැබිනට් රැස්වීමක් පසුගිය 09 වනදා පෙවරුවේ ජනාධිපතිවරයා විසින් කැඳවා තිබුණි.

එහිදී අදාළ පරීක්ෂණ තමාගේ සෘජු අධීක්ෂණය යටතේ සිදුකිරිමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් තීරණය කර තිබේ.

 

avnt