නාගදීපය නයනතිව් කරයිද ?

නාගදීපය, නයනතිව් ලෙස ව්‍යවහාර කිරීමේ යෝජනාවලියක් සම්මත කරගත් බව දෙමළ ජාතික සන්ධානය පවසයි.

එම සන්ධානයේ උතුරු පළාත් සභා මන්ත්‍රී එම්.කේ ස්වාජිලිංගම් මහතා පවසන්නේ දැනට නාගදීපය ලෙස හදුන්වන භුමි කලාපය නයිනතිව් ලෙස හැදින්වෙන බවයි.

එහෙත් එවැනි තීරණයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවකාශ ලබා නොදෙන බව පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යම ෆයිසර් මුස්තාෆා මහතා පවසයි.

nagadeepa