ස්වයංජාත වී

ආණමඩුව කොට්ටුකච්චිය ඇතුන්ගොඩ ගම්මානයේ වගා බිමක අඩි 12 කට වඩා උසකින් යුත් ස්වංජාත යැයි පැවසෙන දැවැන්ත වී පඳුරක් මාස 6 ක පමණ සිට වර්ධනය වෙමින් ඇති අතර මේ වන විට එහි සරුසාරව කරල් හට ගෙන තිබෙන ආකාරය ද දැක ගැනීමට හැකිව තිබේ.

ඇතුන්ගොඩ ගම්මානයේ දක්ෂ බුලත් වගා කරුවකු වන එම්. ධනපාල මහතාගේ වගා බිමේ ඇති මෙම දැවැන්ත වී පඳුර පිළිබඳව අදහස් දැක්වු ධනපාල මහතා

”මීට මාස කීපයකට කලින්, වී ඇටයට සමාන ඇට ගණනාවක් ලැබුනා. ඒ ලැබුනේ මාස 6 කට පෙර. එවා එකම තැනක තවානක් දැමුවා එයින් ටිකින් ටික පඳුරු එන්න ගත්තා. එවා හරියට උක් ගස් වාගේ පුරුක් දාල පඳුරු ලොකු වුනා. ඉන් පස්සේ වී කරල් වාගේ කරල් හට ගත්තා. එක කරලක් ග‍්‍රැම් 300ක් විතර බරයි. හැබැයි ඒ කරල් කන්න ගිරව් , ලේනුන් , පරවි රැුන් එනවා දැන් මේ පඳුර බේර ගන්න බැරි වෙලා අපි පරණ මදුරු දැලක් කරල් වැසී යන ආකාරයට දැම්මා. දැන් නම් සතුන් එන්නේ නෑ. දැන් ගහ අඩි 12 වැඩිය උසයි.”

 

58976