රාජිතගේ නැව් අට මෙන්න !

c8c03a14b880e1993c74db74663b0cf1_L

ඇමැති රාජිත සේනාරත්න මහතාට අයත් බව කියන බ්ලූ ඕෂන් ‍ෆිෂරීස් නම් ආයතනයක් මඟින් නීත්‍යානූකූල අවසරයක් නොමැති ව්‍යාපාර කටයුතුවල යෙදීම මඟින් දූෂණයක් කර ඇති බවට ජාතික නිදහස් පෙරමුණ අද අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ෂණ කොමිසමට පැමිණිල්ලක් බාර කලේය.

rajita-baibary-1rajita-baibary-2rajita-baibary-3rajita-baibary-4rajita-baibary-5rajita-fisheries-bour-jayanta

lankadaily.com