යහ පාලනයත් ඈවන්ගාඩ් සමග දින 20 කට පෙර ගිවිසුම් ගහලා

දෑන් අපට ලෑබුනු තොරතුරු අනුව වාර්තාවන්නේ යහ පාලන රජයත් දින 20 කට පෙර ඈවන්ගාඩ් සමාගම සමග ගිවිසුම් ගෑසු බවයි.

දින 20 කට පෙර නීත්‍යානුකුල වු ව්‍යාපාරය නීති විරෝධී වුනේ රාජිතගේ වුවමනාවටද ?

colombo

 

2015 ඔක්තෝම්බර් මස අත්සන් කල ගිවිසුම 2015 නොවෑම්බර් මාසය වන විට රාජිතලාට නීති විරෝධී වන්නේ කුමක් නිසාද ?

තමන්ට ලෑබෙන මුදල් කුට්ටි වෙනුවෙන් කෙල හලමින් සිටින රාජිත රජය විසින් අත්සන් කල ගිවිසුමක් නීති විරෝධීයි යයි පෑවසීම උපහාසයකි.

තමන්ගේ මඩිය තර කර ගෑනීමට උත්සාහ දරණ මෙවෑනි දේශපාලුවන් නිසා හානිය වන්නේ රටටයි.ඈවන්ගාඩ් සමග ඇතිවූ අර්බුදකාරී වාතාවරණය හමුවේ තම සමාගමෙන් ආරක්ෂාව සැලසූ ජාත්‍යන්තර නෞකා 150 ක් ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකාවෙන් ආරක්ෂාව ඉල්ලා නොසිටින බව තම සමාගමට දන්වා ඇතැයි ඈවන්ගාඩ් ආරක්ෂක සමාගමේ වානිජ නෞකා ආරක්ෂක කළමනාකාර විශ්‍රාමික ලුතිනන් කර්නල් නිලන්ත ජයවීර මහතා ද පෑවසීය.

එසේම මේවන විට ඈවන්ගාඩ් සතුව පැවති ආරක්ෂක අවි දක්ෂිණ නාවික ආඥාපතිවරයා විසින් ලබාගෙන ඇති නිසා එයින් මෙතෙක් ආරක්ෂාව සැලසූ ජාත්‍යන්තර නෞකාවන්ට තවදුරටත් ආරක්ෂාව සැලසීමට නොහැකිවී ඇති බවත් ඔහු සඳහන් කරන ලදී.

රජයද අපහසුතාවයට ලක් කරමින් කටයුතු කරන රාජිතගේ මගෝඩි වෑඩ සහ ඈවන්ගාඩ් සිදු වීම සම්බන්ධයෙන් තවත් වෑදගත් කරුණු ඉදිරියේ අපි ඔබට හෙළි කරන්නෙමු.

 

new