අගමැති දිවයිනට

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සිංගප්පූරුවේ සිට අද පෙරවරු 11.05ට සිය බිරිය මෛත්‍රී සමග කටුනායක ගුවන්තොටුපළින් මෙරටට පැමිණියේය.

ggg