කිරි නිෂ්පාදනයට කර්මාන්ත ශාලාවක්

කිරි නිෂ්පාදනය සඳහා අඹේවෙල නව කර්මාන්ත ශාලාවක් ආරම්භ කරන බවත් ශ‍්‍රි ලංකාව කිරි නිෂ්පාදනයෙන් ස්වයංපෝෂිත කරන යුගය ආරම්භ වී ඇති බවත් ග‍්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතා සදහන් කරයි.

ඔහු මේ බව පැවසූවේ නාරාහේන්පිට ජානකී ශාලාවේ දී ජාතික කිරි මණ්ඩලයෙහි ප‍්‍රාදේශීය අලෙවි නියෝජිතයන් සමග පැවති සාකච්ඡාවක දී ය.

අඹේවෙල නව කර්මාන්ත ශාලාව 2016 මාර්තු වනවිට ආරම්භ කළ හැකි බව පෑවසීය.

1