ඡායාරූප ශිල්ප ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවට අයදුම්පත් කැඳවෙයි

ජාත්‍යන්තර ඡායාරූප කලා සම්මේලනය අනුමත විෂය නිර්දේශය පරිදි ලංකාවේ පැවැත්වෙන එක ම ඡායාරූප ශිල්ප ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සඳහා 2016 වසරට නවකයන් බඳවාගැනීමට දැන් අයදුම්පත් නිකුත් කර ඈත.

රාජ්‍ය පුණ්‍යායතනයක් සේ ම රජයේ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයක් ද වන ශ‍්‍රී ලංකා ජාතික ඡායාරූප කලා සංගමයේ මෙම තුන්
අවුරුදු සති අන්ත ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව ඔබට ද නොමිලයේ හැදෑරිය හැකි ය.

ඡායාරූප පාඨමාලාවට අමතරව සාමාජික වරප‍්‍රසාද ලෙස ඡායාරූප සම්මන්ත‍්‍රණ වැඩමුළු චාරිකා යනාදියට සම්බන්ධවීම,
දෙස් විදෙස් ඡායාරූප ප‍්‍රදර්ශන හා තරගවලට ඉදිරිපත් වීම, ජාතික හා ජාත්‍යනතර ඡායාරූප කලා ඇගැයීම්වලට පෙනී සිටීම,
ඡායාරූප හා සිනමා රසවින්දන වැඩසටහන් සංවිධානය, ජාතික මට්ටමේ සමාජ සුබසාධන හා පුණ්‍ය කාර්යයන්ට
දායකවීම ඇතුළු වැඩසටහන් ගණනාවක් මෙහි ක‍්‍රියාත්මක වේ. අවශ්‍ය නම් පාඨමාලාවට සහභාගිවීමට අයදුම් නොකොට
සංගමයේ සාමාජිකත්වය පමණක් ලබාගෙන ඉහත සඳහන් කාර්යයන්ට සම්බන්ධවීමට ද හැකියාව ඇත.

 

2016 වසර සාමාජිකත්ව ප‍්‍රවර්ධන වර්ෂය ලෙස නම් කොට ඇති බැවින් සංගමයේ සාමාජිකත්වය ලබාගන්නා අයට විශේෂ
අධ්‍යයන උපකාරක ද්‍රව්‍ය කට්ටලයක් ද පිරිනැමෙනු ඇත. සාමාජික අයදුම්පත් තැපැල් මගින් ගෙන්වා ගැනීමට ඔබේ නම,
ලිපිනයැති මුද්දර කවරයක් රු. 20/– ක තවත් මුද්දරයක් ද සමග ගරු ලේඛකාධිකාරී ,(බඳවා ගැනීම්)- තැ.පෙ. 452, කොළඹ යන
ලිපිනයට යොමු කිරීමෙන් ගෙන්වා ගත හැකි ය. නොඑසේ නම් www.npasslanka.org වෙබ්
අඩවියෙන් අයදුම්පත් බාගත කොටගත හැකි ය. සම්පූර්ණ කරන ලද සාමාජික අයදුම්පත් භාරගන්නා
අවසන් දිනය 2015 දෙසැම්බර් 15 වේ.

a