දත් දොස්තරට නෑව් 08ක් මදිද ?

රාජිත සේනාරත්න සතුව දෑනට ඈති නෑව් ගනන 08ක් වේ.( http://goo.gl/Jr3Yjq)යහ පාලනයක් ඈති කිරීම සදහා මහින්දගෙන් වෙන්ව ගමන් ඈරබු රාජිතට නෑව් 08ක හිමිකාරීත්වය ලබා ගෑනීමට මුදල් ලෑබුනේ කොහෙන්ද ? ඔහු ගේ දත් දොස්තර කමෙන් ලෑබුන මුදලින් මේ නෑව් ගත්තා යයි කියා සිටියොත් ලංකාවේ මිනිසුන්ගේ කටේ දත් තිබිය නොහැක.

ලංකාවේ තියෙන නීතියට පවා ගරු නොකරමින් වහසි බස් දොඩවමින් සිටින රාජිත දෑන ගතයුතු කරුනක් තිබේ.එනම් රටේ මිනිසුන් මෝඩයින් නොවන බවය.

රටක පාලනයක් වෙනස් වන විට රටේ වෙනස් විය යුතු දේවල් තිබේ. එලෙස වෙනස් වන දේවල් වලට රටට විශාල විදේශ විනිමයක් ලබා දුන් සමාගම් විනාශ කර එම මුදල් තමන්ගේ පුද්ගලික ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා නම් ජනතාව කියන්නේ ඔවුන්ට වෑහි නෑති හෙනම ගහපන් කියාය.
දේශපාලණ පලි ගෑනීම් සදහා එම සමාගම් බිල්ලට නොගත යුතුය. රාජිතට කොහොමත් ලෙඩුන්ගේ දත් දකිනවාට වඩා සතුටක් තමන්ගේ නමට ඈති නෑව් දුටු විට ඈති වේ. නමුත් දත් දොස්තර රාජිතට මතක් කල දිය යුතු කරුණ නම් අපි හෑමෝගෙම මෙන් ඔබේ කටේ දත් මතු යම් දවසක හෑලෙන බවයි.වංචා දුශණ ඈති සමාගම් හෝ සිදු වීම් පිළිබදව මෑර පාලනයෙන් කටයුතු නොකට යහ පාලනය ඈති කරමින් ඒ සදහා කටයුතු කිරීමට නීතියට ඉඩ දිය යුතුය.යහ පාලනයක් ඈති වන්නේ එවිටයි.

යම් සමාගම සිදුව ඈති දුශණ තිබේ නම් නීතියට අනුව කටයුතු නොකර දත් දොස්තරගේ චණ්ඩි පාට් වලට සමාගම් තනම් කල හෑකි හෑකියාවක් ලෑබුනේ කොහොමද ?

ra
විශේෂ ලියුම් කරුවෙකි විසිනි