අපි ආණ්ඩුව පෙරළනවා මීයෝ කියයි

යහ පාලනය ගෙන්න මුලික වුනේ අපි. අපි නෑතිනම් යහපාලනයක් නෑ. අපි කියන දේ කරන්න බෑරිනම් යහ පාලනය සමග ඉදලා වෑඩක් නෑ අපි යහපාලනය පෙරලනවා. අලුත් පාලනයක් ගේනවා. රාජිත සේනාරත්න හා චම්පික රණවක මෙලෙස වහසි බස් දෙඩ වුයේ පසුගිය දිනක පෑවති කැබිනට් සාකච්ඡාවකදීය.

මෙලෙස වහසි බස් දෙඩීමට ආසන්නතම හේතුව වී ඈත්තේ ඈවන්ගාඩ් සිදුවීමයි. ඈවන්ගාඩ් සමාගම තමන්ට කෑමති අයකුට ලබා ගෑනීම සදහා සහ කෙසේ හෝ ගෝඨාභය රාජපක්ෂව සිර ගත කිරීම අරමුණු කරගෙන මේ දෙපළ කෑබිනට් මණ්ඩල රෑස්වීම තුල මෙලෙස වහසි බස් දොඩා ඈත.

වාර්තා වුනු පරිදි කෑලෑ නීතියට අනුව යමින් පුද්ගලයින් සිරගත කිරීමට කිසිවකුත් එකග වී නෑත.
කෑබිනට් මණ්ඩයේ සිටි බහුතරය පවසා ඈත්තේ මේ සිදු වීම පිළිබදව සොයා බලා කටයුතු කල යුතු බවයි. යහ පාලනයේ සිදුරු සදමින් සිටින මේ මීයන් දෙපළ දෙඩු වහසි බස් නිසා යහ පාලනය තුල අවුල් රෑසක් මතුවෙමින් යන බව වාර්තාවේ.

rat

විශේෂ ලියුම් කරුවෙකු විසිනි