ප්‍රංශ ප්‍රහාරක ජෙට් යානා ISIS වනසයි

ISIS ඉලක්ක වෙත ප්‍රංශයෙන් දරුණු ප්‍රහාර එල්ල කිරීමට පටන්ගෙන තිබෙනවා. මේ වන විට ප්‍රහාරක ජෙට් යාන 10 කින් ඉලක්ක 20 ක් විනාශ කර ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.

අධි බලැති ප්‍රහාරක ගුවන් යානා යොදා ගනිමින් ප්‍රංශය මෙලෙස සිදු කරන ගුවන් ප්‍රහාරවලින් ISIS ත්‍රස්තවාදීන්ගේ සටන්කරුවන් බඳවා ගන්නා මර්මස්ථානයක් සහ සටන් පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් විනාශ කළ බවත් සඳහන්.

සිරියාවේ ඉලක්කයන් මෙලෙස ප්‍රංශයේ අවධානයට නතු වී තිබෙනවා.

ප්‍රංශය සඳහන් කරන්නේ අනුකම්පාවිරහිත ලෙස ප්‍රංශයට ISIS ත්‍රස්තවාදීන් විසින් එල්ල කළ කෘෘර ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට ඉදිරියේදී තවත් පිළිතුරු ලබා දෙන බවයි.