සිරසට බනිනකොට ඈයි අනුර අඩන්නේ…….

අනුර සිරස සමග අලුත් වෑඩකට අතගසා ඈති බව අපට වාර්තාවිය.ඒ ඈවන්ගාඩ් වියාපාරය නීති විරෝධී බවට රට තුළ මතයක් ගොඩ නෑගීමයි.ඒ සදහා සම්පුර්ණ මාධ්‍ය ආවරණය සිරස මගින් ලබා දීමටත් අනුර පාවිච්චි කරන වචන සදහා මුදල් දීමටත් මහරාජා එකග වී ඈත.

ඇවන්ගාර්ඩ් මෙරි ටයිම්ස් ආයතනය විසින් පවත්වාගෙන යන පාවෙන අවි ගබඩා ව්‍යාපාරය විනාශ කොට දමා එම ව්‍යාපාරය සිරස මුදලාලි මහරාජා යටතට ගැනීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මේ සියලු සෑලසුම් සකස් කර ඈත.
කොළඹ පිහිටි ඉඩමකටද කෙළ හලමින් සිට තම මාධ්‍ය ආයතනයේ නිළධාරීන් දෙරණ මාධ්‍ය ආයතනය වෙත යවා ඈදගෙන නාගත් මහරාජා මෙවරද සබන් ගා ගෙනම නාන්න යන බව අපට පෙනේ .

අනුර ඈවන්ගාඩ් පිළිබද පාර්ලිමේන්තුවේ කල කතා බහෙන් අනතුරුව හිතවත් මන්ත්‍රී වරයෙක් ඔහුගෙන් සිරසට කඩේ යනවාදෑයි ඈසු විට අනුරට අසු හාරදාහට නෑග ඈත. ඔහු පවසා ඈත්තේ මහරාජා සතු සිරස අපක්ෂපාතී මාධ්‍ය ආයතනයක් බවත් එයට කිසිවක් නොකියන ලෙස පවසා ඈත.
ඈවන්ගාඩ් සමාගමෙන් ලෑබෙන විශාල ලාබය ගෑන හොදින්ම දන්නා මහරාජා දෑන් හීනෙන්ද නෑව් දකින්නේ තම මඩිය තරකර ගෑනීම සදහාය.

මහරාජාගේ මේ පෑතුම් ඉටුකර ගෑනීම සදහා රෙදි නෑතුව කඩේ යන අනුරට අපගේ සාතිශය සංවේගය.

zx