2016 ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින ජාතික උත්සවය අම්පාරේ

2016 වසරේ ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින ජාතික උත්සවය අම්පාරේ දී පැවැත්වීම පිළිබඳ පළමු පූර්ව සාකච්ඡාව ඛනිජතෙල් සම්පත් සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය අනෝමා ගමගේ මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ උහන, දමන, අම්පාර, එරගම, මරදමුණ, අලෛඅඩිවෙම්බු සහ සායිනදමරදමුණ යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල කාන්තා සංවිධාන නියෝජිතයින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවති මෙම සාකච්ඡාවේ දී දිස්ත්‍රික්කයේ කාන්තාවන් නගා සිටුවීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡාවට ලක් විය.
දිස්ත්‍රික්කයේ කාන්තාවන් ආර්ථීක හා සමාජයීය වශයෙන් නගා සිටුවීම සඳහා අවශ්‍ය දේශපාලනික දායකත්වය ලබා දීම සහ ආර්ථීකමය වශයෙන් අවශ්‍ය සහාය ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ද මෙහිදී අවධානය යොමු විය.

වසර ගණනාවක් පුරා ජාතික කාන්තා දින සැමරුම් උත්සවයක් අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පැවැත්වීමේ අවශ්‍යතාවක් තමාට තිබුණු බවත් දීර්ඝ කාලීන ආයෝජනයක් හැටියට මෙවර කාන්තා දිනය සැමරීමේ කටයුතු විෂය භාර අමාත්‍යතුමියගේ සහයෝගය මත ක්‍රියාත්මක වන බවත් ඛනිජතෙල් සම්පත් සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය අනෝමා ගමගේ මහත්මිය පැවසූවාය.
රටේ ආර්ථීකය සවිමත් කිරීමේ දී කිසිවිටෙක් කාන්තා දායකත්වය නොසලකා හැරිය නොහැකි බවත් දේශීය වශයෙන් කාන්තාවන් රැකියා සඳහා යොමු කිරීමේ වැඩපිළිවෙළට යා යුතුව තිබෙන බවත් ඇය පෙන්නා දුන්නාය.

a