ඈනුම් ඇරියාට මාස අටක් හිරේ

ගල්කිස්ස මහේස්ත්‍රාත්වරයා නඩු විමසන අවස්ථාවේ මහා හඬින් ශබ්ද නඟා අධිකරණ ශාලාවේ ඈනුමක් පිටකර පුද්ගලයෙකුට මාස අටක අනිවාර්ය සිරදඬුවම් නියම කර තිබේ.

ඒ ගල්කිස්ස ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් මොහොමඩ් සාබ්දීන්ගේ නියෝගයකට අනුවයි.

අනතුරුව අධිකරණයට අපහාස කළැයි එම පුද්ගපයා විසින් වරද පිළිගෙන තිබේ.

ඔහු හෙරොයින් නඩුවක සැකකරුවෙකි.

cd