මහින්ද තංගල්ලේදී උපන් දිනය සැමරුව හෑටි

හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සිය 70 වැනි ජන්ම දිනය තංගල්ලේදී සැමරිණි.

තංගල්ල කාල්ටන් මිතුරු සමාජයේ මෙහෙයවීමෙන් සර්ව ආගමික වතාවත් සහ උපන්දින කේක් කැපීම කාල්ටන් නිවස ඉදිරිපිට දී චාම් උත්සවයක් ලෙසින් පැවැත්විණි.

තංගල්ල රෝහලට ගිය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ළමා වාට්ටුවේ දරුවන්ට සහ අලුත උපන් දරුවන්ටත් තෑගි පිරිනැමිණි. තංගල්ල වජිරගිරි විහාරාධිපති මිරිස්සේ ධම්ම්වංශ, ඕමාරේ කස්සප යන හිමිවරු අනුශාසනා පැවැත්වූහ.

උපන්දින කේක් කැපීමෙන් පසු කිරිබත්, කැවුම් දන්සල ද විවෘත විය.

3983ae1587b96ef8688ac110098d6746_L