නවසිලන්ත රග්බි ක්‍රීඩක ජෝනා ලොමු මියයයි.

වකුගඩු ආසාදනයකට ලක් වීමෙන් නවසිලන්ත රග්බි ක්‍රීඩක ජෝනා ලොමු මියගොස් තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා.

1994 වසරේ පටන් නවසිලන්ත රග්බි කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තරඟ 63 කට ක්‍රීඩා කල ලොමු එරට වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කල ඇති දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙකු ලෙසයි හැඳින්වෙන්නේ.

WALES, UNITED KINGDOM - NOVEMBER 05:  All Black Jonah Lomu slips a South African tackle in the 3rd and 4th play off of the Rugby World Cup at the Millenium Stadium, Cardiff, Thursday. South Africa won 2218. FOTORESS.  (Photo by Ross Setford/Getty Images)
jonah_lomu_coral_coast_sevens_600