විධයක ජනාධිපති ධුරය අහෝසියි – අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය

විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීම සහ මැතිවරණ ක්‍රම සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් වන කැබිනට් පත්‍රිකා දෙක ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් අද (18) අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

විධායක ජනාධිපති ධුරය අහෝසි කොට එම ධුරයට හිමි බලතල පාර්ලිමේන්තුවට සහ ස්‌වාධීන කොමිෂන් සභාවලට පැවරීමට අවශ්‍ය ආණ්‌ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්‌ථා සංශෝධනය සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේද අදහස් ඇතිව අද දින අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබුනා.

ඊට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවූ බවයි අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන සහ සංස්කෘතික අමාත්‍ය එස්.බී.නාවින්න ප්‍රකාශ කළේ.