අගමැතිතුමාගෙන් කෙලින්ම අහන්න

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට තමාගෙන් ඍජුවම ප්‍රශ්න නැගීමට අවස්ථාවක් ලබා දීමට ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තීරණය කර තිබෙනවා. මේ අනුව පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ට සෑම බ්‍රහස්පතින්දා දිනකදීම පාර්ලිමේන්තුවේදී අගමැතිවරයාගෙන් ඍජුවම ප්‍රශ්න කිරීමට හැකි වෙනවා.

පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම ආරම්භයේදීම ඒ සඳහා පය භාගයක කාලයක් වෙන් කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති අතර මන්ත්‍රීවරුන්ට මෙලෙස ඍජුවම ප්‍රශ්න නැගීමට කාලය වෙන් කරන ලෙස කතානායකවරයා වෙත ලිඛිතවම දැනුම් දී තිබෙනවා. එසේ ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත ප්‍රශ්න අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය වෙත යොමු කරන ලෙස කතානායක වරයා විසින් මන්ත්‍රීවරුන්ට දැනුම් දෙනු ඇති.