එක්සත් ජාතීන්ගේ ඇමෙරිකානු තානාපතිනිය හෙට දිවයිනට

එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානයේ ඇමෙරිකානු තානාපතිනි සමන්තා පවර් මහත්මිය (Samantha Power, U.S. Permanent Representative to the United Nations) හෙට (21) දිවයිනට පැමිණීමට නියමිත බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය පවසනවා.

සමන්තා පවර් මහත්මිය දිවයිනට පැමිණෙන්නේ අමෙරිකාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ද්වීපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කරගැනීමේ අරමුණින්.

සමන්තා පවර් සිය සංචාරය අතරතුර රජයේ ඉහළ පෙළේ නිලධාරීන් සමඟ මෙන්ම සිවිල් සහ තරුණ සංවිධාන නියෝජිතයින් හමුවී සාකච්ඡා පැවැත්වීමට නියමිතයි.

එමෙන්ම උතුරු පළාතේ සංචාරය කිරීමටද ඇමෙරිකානු තානාපතිවරිය සැලසුම් කර ඇති අතර පළාතේ ඉහළ පෙළේ නිලධාරීන් හමුවී සාකච්ඡා පැවැත්වීමට ද කටයුතු සුදානම් කර තිබෙනවා.