ස්වාධීන කොමිෂන් සභා සඳහා සභාපතිවරු පත්කෙරේ.

මැතිවරණ, මුදල්, ප්‍රසම්පාදන, හා සීමා නිර්ණය යන ස්වාධීන කොමිෂන් සභා සඳහා සභාපතිවරුන් ඇතුළු සාමාජිකයින් පත් කෙරුණි.

ඒ අනුව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා ලෙස පත් කෙරුණේ මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා ලෙස කටයුතු කළ මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා ය.

එන්.ජේ. අබේසේකර සහ රත්නජීවන් හූල් යන මහත්වරු එහි සෙසු සාමාජිකයෝ වෙති.

මේ අතර සීමා නිර්ණය කොමිසමේ සභාපතිවරයා ලෙස පත් කර ඇත්තේ තවලිංගම් කනගරත්නම් මහතා ය.

ඒ.එම්. ෆොන්සේකා මහතා ජාතික ප්‍රසම්පාදන කොමිසමේ සභාපතිවරයා ලෙස පත්කළ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය සඳහන් කළේ ය.

උදිත පළිහක්කාර මහතා ජාතික මුදල් කොමිසමේ සභාපතිවරයා ලෙස පත් කර තිබේ.

මේ අතර මීට පෙර ජාතික පොලිස් කොමිසම, රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව, අල්ලස් කොමිසම, මානව හිමිකම් කොමිෂණ් සභාව සඳහා ද සාමාජිකයින් පත් කෙරිණ.