සහනදායී වාහන බලපත්‍ර අහෝසියි

නව අයවැය යෝජනා යටතේ මන්ත්‍රීවරුන් සහ රජයේ නිලධාරීන් ට ලබා දෙන සහනදායී වාහන බලපත්‍ර අහෝසි කිරීමට මුදල් අමාත්‍ය රවි කරුණානායක යෝජනා කරයි.

එසේ බදු සහන ලබාදීම මගින් ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවට වාර්ෂිකව රුපියල් බිලියන 40 ක ආදායමක් අහිමි වූ බවයි අය වැය යෝජනා ඉදිරිපත් කරමින් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ.

සහනදායී වාහන බලපත්‍ර ලබාදීම දේශපාලනීකරණය වී ඇති අතර, එම සහනය අවභාවිතා කරනු ලැබ ඇති බවයි අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ.

තීරු බදු සහන යටතේ ලබාදෙන වාහන වසර කිහිපයක් යනතුරු අන්සතු කිරීම තහනම් නමුත්, රහසිගතව එම වාහන ඉහල මිලකට විකුණා දමන බවට ඇමති ඇමතිවරුන්ට චෝදනා එල්ල වී තිබිණ. කෙසේ නමුත් රාජපක්ෂ පරිපාලනයේ අවසාන භාගයේදී එම වාහන විකිණීමට අනුමැතිය පළ විය.

මේ වනවිට සහනදායී වාහන බලපත්‍ර හිමිව තිබී එය අහිමි වන රජයේ නිලධාරීන්ට මූල්‍ය සහනයක් ලබාදෙන බව පවසන අමාත්‍යවරයා, ලබන වසරේ මුල සිට එය සම්පූර්ණයෙන් අවලංගු කිරීමට යෝජනා කරයි.

පෞද්ගලික අංශයේ සියලු සේවකයන්ට මසකට රුපියල් 2500 කින් වැටුප් වැඩි කරන මෙන් යෝජනා කරන මුදල් අමාත්‍යවරයා, ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන දිරිගැන්වීමේ පියවරක් වශයෙන් විදේශිකයන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් බදු ගැනීමේදී අය කරන විශේෂ බද්ද ඉවත් කිරීමටද යෝජනා කරයි.

අඩු ආදායම් ලබන ජනතාවට සහනයක් වශයෙන් යතුරු පැදි සහ ත්‍රිරෝද රථ තක්සේරු ගාස්තුව රුපියල් 2500 ක් දක්වා අඩු කිරීම මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ නායකත්වයෙන් යුත් නව ආණ්ඩුවේ පළමු අය වැයේ තවත් ප්‍රධාන යෝජනාවක්.

කෙසේ නමුත් මෝටර් රථවල දුම්පරීක්ෂා සහතික නිකුත් කිරීම පිණිස අය කරනු ලබන ගාස්තුව රුපියල් 5000 දක්වා වැඩි කර ඇත.