අන්තරේ පාගමන නුවරින් ආරම්භ කරයි.

අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලය විසින් අද23 දින මහනුවරින් ආරම්භ කරන විරෝධතා පාගමන නොවැම්බර් මස 27 වන දින දක්වා පැවැත්වෙන බව අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය පවසයිි.

’’ මාළඹේ ඇතුඵ සියලු උපාධි කඩ අහෝසි කරනු, සරසවි බදවාගැනීම් ඉහළ දමනු, පාසල් තුළ මුදල් අයකිරීම අහෝසි කරනු යනුවෙන් වන මූලික ඉල්ලීම් හා තවත් ඉල්ලීම් ගණනාවක් මුල් කරගෙන පවත්වනු ලබන මෙම පාගමන අද 23දින පෙරවරුවේ  මහනුවර නගරයෙන් ආරම්භකර ලබන 27 වැනිදා කොළඹට පැමිණීමට සැලසුම් කර ඇති බව අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලයේ කැදවුම්කරු ලහිරු විරසේකර පවසයි.