සමන්තා පවර් – විග්නේෂ්වරන් හමුවේ.

දිවයිනට පැමිණ සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ඇමරිකානු නිත්‍ය නියෝජිතවරිය වන සමන්තා පවර් (Samantha Power, U.S. Permanent Representative to the United Nations) ඊයේ දිනයේ යාපනයේ සංචාරයක නිරත වූ අතර එහිදී උතුරු පළාත් ප්‍ර‍ධාන අමාත්‍ය සී.වී. විග්නේෂ්වරන් මහතා අතර හමුවක් සිදු විණි.

මෙම හමුව යාපනයේ ප්‍ර‍ධාන අමාත්‍ය කාර්යාලයේදී සිදු වූ අතර ප්‍ර‍ධාන අමාත්‍යවරයා හා සමන්තා පවර් අතර සාකච්ඡාවක් ද පැවැත්විණි.

belgian-beer2