හඬ නිහඬ – (ආචාර්ය මනෝරත්නයන්ගේ නවතම නාට්‍යය)

සංගීතය සහ නර්තනයද උපරිම ප්‍රාසාංගික අයුරින් සම්මිශ්‍රණය වන හඬ නිහඬ නාටකයට දිවයිනේ විශිෂ්ට රූපණ ශිල්පීන් සහ ආනුශාංගික නිර්මාණකරුවන්ද ස්වකීය නිර්මාණ ශ්‍රමයෙන් දායකවීමට නියමිතය. රංගනයෙන් ජයලත් මනෝරත්න, ඩබ්. ජයසිරි, මාදනී මල්වත්ත, ලක්ෂ්මන් මෙන්ඩිස්, සරත් කරුණාරත්න, නිමල් ජයසිංහ, ලංකා බණ්ඩාරනායක, ජයන්ත මුතුතන්ත්‍රී, සුදර්ශන බණ්ඩාර, ගංගා පරණවිතාන ඇතුළු ශිල්පීන් එක්ව සිටී. නවරත්න ගමගේ මහතා සංගීතයෙන් දායක වන අතර රංගවස්ත සැකසීමෙන් සුවිනීතා පෙරේරා ද කලා අධ්‍යක්ෂණයෙන් උපාලි හේරත්ද අංග රචනයෙන් ජගත් පද්මසිරිද හඬ පාලනයෙන් අරවින්ද ආරියරත්නද එක්ව සිටී. රචනය සහ අධ්‍යක්ෂණය ජයලත් මනෝරත්නයන්ගෙනි.
හඬ නිහඬ නාටකය 80 කණ්ඩායමේ සංවිධායකත්වයෙන් 2016 වසරේ මාර්තු මාසයේදී රංගගතවීමට නියමිතය.
xds