උපාධිධාරීන්ගේ විරෝධතාවයට තහනම් නියෝගයක්

පාසල් ඇතුලූ රාජ්‍ය අංශයේ පුරප්පාඩු  20 000 ක් පමණ තිබියදී ඒවාට උපාධිධාරීන් බඳවා නොගැනීමට විරෝධය පළ කරමින් ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ සංගමය පැවැත්වීමට සූදානම් කර ඇති විරෝධතාවට කඩුවෙල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය මගින් තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

මොවුන් රාජගිරිය නගරයේ විරෝධතාව පැවත්වීමට නියමිතව ඇත්තේ අද (26) දහවල් 12 ටයි.

ඒ පිළිබඳ තලංගම පොලීසිය අද අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කිරීමෙන් පසුව උද්ඝෝෂකයින්ට පොල්දූව මංසන්ධියෙන් පාර්ලිමේන්තුව දෙසට ඇතුලූවීම තහනම් කරමින් කඩුවෙල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියෝගයක් නිකුත් කළා.