ජනාධිපති විශේෂ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂකවරුන් පත් කෙරේ

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා විසින් ඌව, මධ්‍යම, හා වයඹ යන පළාත් සදහා ජනාධිපති විශේෂ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂකවරුන් තිදෙනෙක් සහ පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කය සඳහා ජනාධිපති විශේෂ ව්‍යාපෘති නිලධාරියෙකු පත්කර තිබේ.

ඌව පළාත සඳහා ජගත් පුෂ්පකුමාර, මධ්‍යම පළාත සඳහා එරික් ප්‍රසන්න වීරවර්ධන, වයඹ පළාත සඳහා ශාන්ත බණ්ඩාර, යන ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂකවරුන් ද පොලොන්නරු දිස්ත්‍රික් ව්‍යාපෘති නිලධාරී ලෙස ප්‍රේමසිරි මුණසිංහ මහතා ද පත්කර ඇත.

ඒ අනුව ඔවුන් ඊයේ (25) පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපතිතුමා අතින් සිය පත්වීම් ලිපි ලබාගත්හ.