සිසු ජීවිතයක් දේශපාලණ සිරකරුවන්ගේ නිදහස ඉල්ලා බිලිදීම

සියලු දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් කරක ලෙස ඉල්ලා පාසැල් සිසුවෙකු සිය දිවි හානි කරගෙන ඈති බව වාර්තාවේ.යාපනය කොක්කුවිල් ප්‍රදේශයේ දී එම පාසල් සිසුවා අද උදෑසන දුම්රියට පැන සියදිවි නසාගෙන ඇත.
රාජේස්වරන් සෙන්දුරන් නමැති යාපනය කොක්කුවිල් හින්දු විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලැබු 18 හැවිරිදි පාසල් දරුවෙකු මෙලෙස දිවි නසාගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.
දෙමළ දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් කරන ලෙස ලිපියක් ලියා ඈත.
දේශපාලන සිරකරුවන් වහාම නිදහස් කළ යුතු බවට තමන් ඉල්ලීම් කර ඇති අතර,රජයට දෙමළ දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් නොතේරෙන්නේ ඇයිද යනුවෙන්ද අදාළ ලිපිය මගින් ප්‍රශ්න කර තිබේ.

xz