ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම ඉතිහාසගතවෙයි

ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ රෝස පැහැති පන්දුව භාවිතයෙන් පැවැති පළමු දිවා රාත්‍රී ටෙස්ට් තරගය ඔස්ට්‍රේලියා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ජය ගැනීමට සමත්විය.

ඒ නවසීලන්ත කණ්ඩායම පරාජයට පත්කරමින්ය.

ඒ අනුව  දිවා රත්‍රී ටෙස්ට්  තරඟයක් ජයගත් පළමු කණ්ඩායම බවට ඔස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායම ඉතිහාසයට එක්විය.

cvb