සමනලී උපන්දිනය සැමරූ හැටි

ජනප්‍රිය නිළි සමනලී ෆොන්සේකා පසුගිය දා ඇගේ උපන්දිනය සැමරීම සිදු කළා ය.

ඇගේ මිතුරන් සමග පැවැත්වූ උපන්දින සාදයේ ඡායාරූප පහතින් නරඹන්න.

12289734_1495998340703859_7137737674417669012_n 12295242_1495998164037210_1406372527289507837_n 12299352_1495998297370530_6446936968273710576_n 12235142_1495998250703868_3849775835991682187_n 12240087_1495998227370537_5481115910688618149_n xdr