චන්ද්‍රිකාගේ විශ්‍රාම වැටුප ඉහළට

හිටපු ජනපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මහත්මියගේ විශ්‍රාම වැටුප රුපියල් 97,500 දක්වා වැඩි කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී ඇති බවත් එම යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇති බවත් රජයේ ආරංචි මාර්ග පවසයි.

ඒ අනුව හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්‌ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මියගේ මාසික විශ්‍රාම වැටුප රුපියල් 25,000 සිට රුපියල් 97,500 දක්‌වා ඉහළ දැමීමට සහ හිටපු ජනාධිපති ආර්. ප්‍රේමදාස මහතාගේ බිරිඳ වන හේමා ප්‍රේමදාස මහත්මියගේ මාසික විශ්‍රාම වැටුප රුපියල් 97,500 ක වැටුපෙන් 2/3 දක්‌වා ඉහළ දැමීමේ යෝජනාවක්‌ අගමැති සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු ඇමති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථාවේ 36 වැනි ව්‍යවස්‌ථාවට අනුව ඉදිරිපත් කර ඇති මෙම යෝජනාව පෙරේදා (28) පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පුස්‌තකයට ඇතුළත් කර තිබේ.

ජනාධිපති ධුරය දරන තැනැත්තාගේ විශ්‍රාම වැටුප් හිමිකම් එම ධුරය දැරීම අවසන් වීමට පෙරාතුව ලැබීමට හිමිකම් තිබූ වැටුපට සමාන මුදලක්‌ විය යුතු බව 1986 මාර්තු 04 දින පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කරන ලද යෝජනා සම්මතය මගින් නිශ්චය කරන ලදී.

ඊට අනුකූලව 1988 වසරේ සිට ඉදිරියට හිටපු ජනාධිපතිවරුන් වන ඡේ. ආර්. ජයවර්ධන මහතාට, ඩී. බී. විඡේතුංග මහතාට, හිටපු ජනාධිපති ආර්. ප්‍රේමදාස මහතාගේ වැන්දඹු බිරිඳ වන හේමා ප්‍රේමදාස මහත්මියට සහ හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්‌ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මියට ගෙවනු ලැබූ විශ්‍රාම වැටුප ජනාධිපතිවරයාගේ වැටුපට සමාන මුදලක්‌ වූ මාසයකට රුපියල් 25,000 ක මුදලක්‌ විය.

2006 නොවැම්බර් 23 දින නිකුත් කරන ලද 06/2006 දරන රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛය ක්‍රියාත්මක කිරීම හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුව විසින් යෝජනා සම්මතයක්‌ 2006.07.01 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි එවකට ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ වැටුප මාසයකට රුපියල් 25,000 සිට රුපියල් 97500 දක්‌වා ප්‍රතිශෝධනය කරන ලදී. අමාත්‍යවරුන්ගේ සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විශ්‍රාමික හෝ දීමනා ද ප්‍රතිශෝධනය කරන ලදී.

ඇමැතිවරුන්ගේ සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විශ්‍රාමික හෝ දීමනා ප්‍රතිශෝධනය කිරීමට සමගාමීව කලින් සිටි ඇමැතිවරුන්ගේ සහ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් ද ප්‍රතිශෝධනය කරන ලදී.

ජනාධිපතිවරයාගේ වැටුප ප්‍රතිශෝධනය කිරීමට අනුකූලව හිටපු ජනාධිපති චන්ද්‍රිකා බණ්‌ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මියට ගෙවනු ලබන විශ්‍රාම වැටුප පමණක්‌ කිසිදු ප්‍රතිශෝධනයකට ලක්‌ව නැත.

ඉහත කී වැටුප් ප්‍රතිශෝධනයේ ප්‍රතිඵලයක්‌ ලෙස හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාට දැනට ගෙවනු ලබන රුපියල් 97,500 ක මාසික විශ්‍රාම වැටුපට අනුව සලකන විට මාසයකට රුපියල් 25,000 ක මාසික විශ්‍රාම වැටුපක්‌ දැනට ලබන හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්‌ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මියගේ විශ්‍රාම වැටුප් හිමිකමෙහි විෂමතාවක්‌ පැනනැඟී ඇත.

එම විෂමතාව නිවැරැදි කිරීම සාධාරණ හා යුක්‌තිසහගත යැයි අදහස්‌ කරන බැවින් හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්‌ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මියගේ විශ්‍රාම වැටුප් හිමිකම් රුපියල් 25,000 සිට රුපියල් 97,500 දක්‌වා ප්‍රතිශෝධනය කිරීමටත්, හේමා ප්‍රේමදාස මහත්මියට රුපියල් 97,500 ක වැටුපෙන් 2/3 කට සමාන මාසික විශ්‍රාම වැටුපක්‌ ගෙවීමට සහ එය 2016.01.01 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් යෝජනා කරමි යනුවෙන් අගමැතිවරයාගේ යෝජනාවේ සඳහන් වේ.

c

 

asianmirror