සන්ඩරේෂ් රවින්ද්‍ර කරුනනායාගම් නොහොත් රවී කරුණානායක

වත්මන් පාර්ලිමේන්තුවේ මුදල් ඈමති රවී කරුණානායකගේ හරි නම සන්ඩරේෂ් රවින්ද්‍ර කරුනායාගම් නම් වේ, අපට ජාති ආගම් පාට පක්ෂ වලින් වැඩක් නැත, මක්නිසාද යත් අප වසර ගණනාවක සිටම මේ බෙදීම නිසා අප්‍රමාණ බැට කා ඇත. නමුත් අපට නිදහස ලැබුණු දා පටන්ම ලංකාව පාලනය කල බොහොමයක් දේශපාලකයන් තමන්ගේ ජන්මය වසා ජනතාව රවටා ඇත.

වසර 1963 පබෙරවරි මස 19 වෙනි දින උපත ලද “සන්ඩරේෂ් රවින්ද්‍ර කරුනනායාගම් නොහොත් රවී කරුණානායක”, ඔහුගේ බිරිද මේලා කරුනානායගම් වන අතර, ඕනෙලා, ශෙනෙලා සහ මිනෙලා යන දුවරු තිදනකුගේ පියෙක් වන රවින්ද්‍ර US Global Lanka (Private) Limited, Director/Chief Executive Officer – Vacume Processing Lanka Limited, Global Transportation & Logistics (Private) Limited, Director – Eagle Air International (Private) Limited and Global Air & Tours (Private) Limited. යන ආයතන වල තම වියාපාර කටයුතු කරනු ලබයි.

රවී කරුණානායක වර්තමාන මුදල් ඈමතිතුමා අපි හොරෙක් ලෙස හදුන්වනවාට අකමෑතිය. මන්ද ඔහු කම්බ හොරෙක් වන නිසාය ජනතාව ගොනාට ඈන්දීම ඔහු දේශපාලණ්යේ පලමු දිනයේ සිටම නොවරදවාම සිදු කල දෙයකි.

LTTE රාජ් රාජනායගම් සමග ගනුදෙනු කර ඩෝලර් මිලියන ගණනක් ජෝන් කීල්ස් සමාගම සමග එක්ව ලංකාවට ගෙන ඒම සම්බන්ධයෙන්ද වර්තමාන මුදල් ඈමති රවී කරුණානායක කම්බ හොරාට චෝදනා එල්ල වී තිබුණි.

xcv