ඇවන්ගාඩ් ගන්න බොහෝ දෙනෙක්‌ පොරකනවලු

ඇවන්ගාඩ් ප්‍රශ්නය මතුවුණාට පසු පෞද්ගලික ආයතන බොහෝමයක්‌ මෙම සමාගමේ ව්‍යාපාර කටයුතු තමන් වෙත ලබා දෙන්නැයි ඉල්ලීම් කර ඇති බවද ඇවන්ගාඩ් ආයතනය පෞද්ගලික අංශයට පැවරීමට රජය තීරණයක්‌ ගතහොත් එහිදී මෙම ඉල්ලුම්කරුවන්ගෙන් සුදුසු අය හඳුනාගෙන ඔවුන්ට ඇවන්ගාඩ් ආයතනයේ කටයුතු පැවරිය හැකි බවද ආරක්‌ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කරුණාසේන හෙට්‌ටිආරච්චි මහතා සඳහන් කළේය.

ඇවන්ගාඩ් පෞද්ගලික අංශයට පවරා දීමට කටයුතු කරගෙන යන බවට පළ වී ඇති මාධ්‍ය වාර්තා සම්බන්ධයෙන් “දිවයින” කළ විමසීමකදී ලේකම්වරයා එසේ සඳහන් කළේය.

දැනට රක්‌නා ලංකා සමාගම හා නාවික හමුදාව ඇවන්ගාඩ් ආයතනයේ කටයුතු හොඳින් කරගෙන යනවා. එය පෞද්ගලික අංශයට පවරා දීමේ තීරණයක්‌ දැනට නම් අරගෙන නෑ. ඉදිරියේදී රජය තීරණය කළොත් ඇවැන්ගාඩ් සමාගම පෞද්ගලික අංශයට දෙන්න ඕනෑ කියල ඒ අවස්‌ථාවලදී ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සඳහා දැනට ලැබී ඇති අයෑදුම්වල සුදුසුකම් පරීක්‌ෂා කරගෙන යනවා යෑයිද ලේකම්වරයා සඳහන් කළේය.
z

ජයසූරිය උඩුකුඹුර