මැණික් සංස්ථා සභාපති ජනපති නියමයෙන් දොට්ට

හොර රහසේම තම අනුදැනුමකින් තොරව විදෙස් සමාගමකට මැණික් ගැරීමේ බලපත්‍ර දෙකක් නිකුත් කළ මැණික් සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා සේවයෙන් පහ කළ බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඉයේ (07) ප්‍රකාශ කළේය.මින් ඉදිරියට කිසිදු විදේශීය සමාගමකට හෝ විදේශිකයෙකුට මෙරට තුළ මැණික් ගැරීමේ බලපත්‍ර නිකුත් නොකරන බවද ජනාධිපතිවරයා කීවේය. ජනවාරි 08 දා ජනාධිපතිවීමට පෙර ‍පොදු අපේක්ෂකයාව සිටියදී පැවැති රජය විසින් විදේශීය සමාගම් හතරකට මැණික් ගැරීමේ බලපත්‍ර නිකුත් කර ඇති බව රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ව්‍යාපාරිකයෙකු පැමිණිලි කළ බවද ඒ මහතා සඳහන් කළේය.
මෙම බලපත්‍ර හතර ඔබ තුමා බලයට පත් වුවහොත් අහෝසි කරන්නැයි…එම ව්‍යාපාරිකයා තමන්ගෙන් කළ ඉල්ලීම අනුව තමන් ජනාධිපති වී අදාළ විෂයභාර ඇමැතිවරයා වශයෙන් පත් වී කළ පළමු කාර්ය වූවේ එම බලපත්‍ර හතර අහෝසි කිරීම බවද ඒ මහතා පැවැසුවේය.
එය එසේ වුවද මැණික් සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා තමාගේ අනුදැනුමකින් තොරව තහනම් කර තිබූ බලපත්‍ර හතරින් බලපත්‍ර දෙකක් විදේශීය සමාගම් වෙත දී තිබූ බවද ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළේය. එම නිසා තමන් සභාපතිවරයා ඉවත් කර ඔහු දී තිබූ බලපත්‍ර දෙකත් යළි අහෝසි කළා යැයිද කීවේය.
මින් ඉදිරියට මැණික් ගැරීමේ කටයුතු විදේශීය සමාගම්වලට නොදෙන නමුත්, විදේශීය ඥානය මැණික් ගැරීමේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මෙරට ආයතනවලට දෙන බවද ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.
මහවැලි හා පරිසර අමාත්‍යංශ වැය ශිර්ෂයන් පිළිබඳ කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදයට එක් වෙමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව කීවේය.

 

fff