මිලියන විසි දහසක බිල්පත් වෙන්දේසියක් හෙට

රුපියල් විසිදහසක වටිනාකමකින් යුතු භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුතුවක් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පියවර ගෙන තිබේ. හෙට දිනයේ දී මෙම වෙන්දේසිය පැවැත්වීමට නියමිතය.

මෙහිදී දින 91 කින් කල්පිරෙන පරිදි රුපියල් මිලියන 2,000 ක්, දින 184 කින් කල් පිරෙන පරිදි රුපියල් මිලියන 8,000 ක් සහ දින 364 කින් කල් පිරෙන පරිදි රුපියල් මිලියන 10,000 ක් වටිනා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය සඳහා ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇත.

පසුගිය සතියේ පැවති වෙන්දේසියේ දී පෙර සතියේ දී මෙන් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් පොළී අනුපාතික පහළ ගිය අතර, මේ අනුව හෙට දිනයේ වෙන්දේසියේ දීද පොළී අනුපාතික පහළ යාමක් බලාපොරොත්තු විය හැකි බව වෙළෙඳපොළ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

z