මම මටම දුන්නා – දොස්තර රාජිත සේනාරත්න

දන්තවෙදා රාජිත සේනාරත්න තමන්ටම සම්මානයක් ඊයේ 07 දිනයේ දීගෙන ඈත.ඒ සම්මානය තමයි දුම්වැටි විරෝධි ජාතික සම්මානය. තුහ් විතරක් කියලා මේ දන්තවෙදා රාජිත සේනාරත්න ගෑන දන්න අය නම් කියනවා ඈත. හෑබෑයි අපිට නම් කියන්න තියෙන්නේ පොඩි එකාගේ ආසාවනේ කියායි. රාජිතගේ මුහුනු පොතේ සිටින යාලුවෙක් නම් කියා ඈත්තේ උන් උනුත් යට ගිය දවස බොහෝ දේවල් බෙදා ගත්තාලු කියායි.

rajitha

ඈත්තම කතාවක් ඒක. උදාහරණයක් ලෙස අචාරී පට්ටම ගසා ගත් වනචාරී මර්වින් සිල්වා පිළිබදව කියන්න පුලුවන්. ඔහු පහුගිය ආණ්ඩුවේ බොහෝ දේ බෙදා ගත් අය අතර සිටි ප්‍රධානම පුද්ගලයෙකි.මහින්දට ඔහු ලගින්ම ඉදගෙන උගන්වපු පාඩම මහින්ද නම් දිවි තියෙන තුරා අමතක නොකරනු ඈත.  ජනපතිතුමනි යහ පාලනයක් වෙනුවෙන් ජනතාව ඔබ කෙරෙහි තබා ඈති බලාපොරොත්තු අති මහත්ය.මෙවන් සොරුන් ගෙන් පරිස්සම් වෙන ලෙස අප ඔබතුමාට අනතුරු හගවමු.

දත් ගලවලා නෑව් අටක් ගෑනීමට සමත්වු රාජිත හට ඒ පිළිබදව සම්මානයක් නොදී දුම්වැටි විරෝධි ජාතික සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීම පිළිබදව නම් අපට ඈත්තේ දුකකි.

යහ පාලනයක් බලාපොරොත්තු වු ජනතාව හොරුන්ට සම්මාන දීමනම් පිළිනොගනී.රාජිත සේනාරත්න නම් උප්පත්ති කපටියාගේ දේශපාලණ ගමනේ සම්මානයක් දෙනවානම් දිය යුත්තේ පෑරෂුට් එකකින් දේශපාලණයට බෑස්සු පුතා වෙනුවෙන් වියදම් කල මුදලටයි. ඒ පිළිබදව අපි ඉදිරියේ හෙළි කරන්නට සුදානම්.