ඈවන්ගාඩ් වාහාන වලින් වෙල් විදානේ ගහපු සවාරියක්

මම දන්නේ නෑ වාහන ගෑන . ඈවන්ගාඩ් එකෙන් මට වාහන දීලා නෑ. සරත් ෆොන්සේකා නොහොත් වෙල් විදානේ මෙලෙස කෙදිරි ගෑවා මතක ඈති නේද ? මෙන්න ඒ වාහනේ හොදට බලන්න…(KN 3475 )වෙල් විදානේ මහත්තයෝ කුජීතයි නේද ? මේ ගෑනත් මොනාහරි කියන්නකෝ ? මේ සවාරි වලට මුදලුත් ඈවන්ගාඩ් එකෙන් ගත්තානේ ….

11 12 13 14 15 16 17 18